Olemme keskiraskaan ja raskaan teknologiateollisuuden johtavien vientiyritysten komponenttisopimusvalmistaja ja valmistustekninen konsultoija.

Tuotantomme

Hitsatut teräsrakenteet

Raskaiden ja keskiraskaiden hitsattujen teräsrakenteiden valmistus hiili-, lujista-, ruostumattomista-, duplex- ja erikoisteräslaaduista.

Varsistovalmistus

Mesekon on erikoistunut mobiili-, meriteollisuus- ja offshore-varsistojen valmistukseen.

Koneistus

Mesekonilla on käytössään CNC-ohjattuja avarruskoneita raskaaseen ja keski-raskaaseen koneistukseen.

Kokoonpano

Hallitsemme mekaaniset ja hydrauliset kokoonpanot sekä yhteistyöverkostomme kautta sähköiset asennukset.

Painelaitevalmistus

Meillä on vahva kokemus painelaitteita valmistavana konepajana. Painelaitteet valmistetaan teollisuuden ja lämmöntuotannon tarpeisiin painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisesti.

Toteutimme strategisen asiakastutkimuksen 2019, jonka pohjalta asiakkaamme arvioivat yhteistyömme toimivan kokonaisuutena 4,2/5,0. Kiitos tutkimukseen osallistuneille