Seeking a professional manufacturer for your project?

CONTACT US

Register data description

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Mesekon Oy
  Y-tunnus 0963040-4
  Tierankatu 9
  20520 Turku
 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Turkka Kankare
 3. Rekisterin nimi
  Mesekon Oy asiakas- ja markkinointirekisteri
 4. Rekisterin pitämisen peruste
  Henkilö tai yritys on Mesekon Oy:n mahdollinen tuleva tai nykyinen asiakas, yhteistyökumppani tai muu sidosryhmään kuuluva kontakti.
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suora-markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
  · Nimi
  · Sähköpostiosoite, kirjepostiosoite
  · Puhelinnumero
  · Organisaatio ja asema
  · Organisaation osoitetiedot
 7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä sekä rekisterinpitäjän järjestämien kampanjoiden pohjalta. Mikäli tietolähde on muu kuin edelläoleva on lähde mainittu.
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisten sitä edellyttäessä.
 9. Tietojen poistaminen ja kielto-oikeus
  Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Henkilöllä on milloin tahansa mahdollisuus vaatia tietojensa poistamista tietorekisteristä.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.