Tuotantomme

Tuotantomme osa-alueita ovat hitsattujen raskaiden runkorakenteiden, varsistojen ja öljy/kaasu kattiloiden valmistus , koneistus sekä järjestelmätoimitukset.

Laadun tekeminen on kaiken tekemisen ydin. Hitsausmenetelmien ja laitteiden kehityksen seuranta, oma kehitystyö sekä uusien menetelmien käyttöönotto tuotannossa on mahdollistanut kilpailukykyisen aseman saavuttamisen hitsaavassa teollisuudessa.

Tuotannossamme on hitsausmenetelmiä niin EN- ja ASME –standardin kuin NORSOK –standardin mukaan.

Teräsrakenteet

Raskaiden ja keskiraskaiden teräsrakenteiden valmistus hiili-, lujista-, ruostumattomista-, duplex- ja erikoisteräslaaduista.

Varsistovalmistus

Mesekon on erikoistunut mobiili-, meriteollisuus- ja offshore- varsistojen valmistukseen.

Koneistus

Mesekonilla on käytössään CNC-ohjattuja avarruskoneita raskaaseen ja keski-raskaaseen koneistukseen.

Kokoonpano

Hallitsemme mekaaniset ja hydrauliset kokoonpanot sekä yhteistyöverkostomme kautta sähköiset asennukset.

Painelaitevalmistus

Meillä on vahva kokemus painelaitteita valmistavana konepajana. Painelaitteet valmistetaan teollisuuden ja lämmöntuotannon tarpeisiin painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisesti.