Painelaitevalmistus

Meillä on vahva kokemus painelaitteita valmistavana konepajana. Painelaitteet valmistetaan teollisuuden ja lämmöntuotannon tarpeisiin painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisesti.

Valmistuksessa käytetyt tuotestandardit: EN 12952, EN 12953, EN 13445 ja EN 13480.

(Venäjälle on valmistettu höyrykattiloita Venäjän kattila- ja painelaitenormien mukaisesti.)

Valmistettuja painelaitteita: tulitorvikattilat, syöttövesisäiliöt, ekonomaiserit, tulistimet, höyrylieriöt jne.