Hitsatut teräsrakenteet

Raskaiden ja keskiraskaiden hitsattujen teräsrakenteiden valmistus on Mesekonin ydintoimintaa.

Kehitämme jatkuvasti omia tuotantomenetelmiämme ja yhdessä asiakkaiden kanssa tuotteiden rakennetta ja valmistettavuutta.

Laadun yhtenä osatekijänä meillä on ammattitaitoinen työnjohto – hitsauskoordinointi IWE pätevöity ja työnjohto IWS pätevöity – lisäksi kaikki hitsaajamme ovat pätevöitettyjä SFS-EN 9606-1 mukaan.

Tuotannossamme meillä on hitsausmenetelmiä EN-, ASME- ja NORSOK-normien mukaan.